Onder dit menu vind u vier categorieën waarin
het mozaïek- en tiffanywerk dat ik de afgelopen jaren heb gemaakt,
is geordend.
Ik heb er erg veel plezier aan beleefd.
Hopelijk is dat bij het bekijken ook voor u het geval.